Psychoterapia psychodynamiczna - Katowice

prywatny gabinet psychoterapeutyczny – mgr Damian Bobak

Dla kogo?:

Powody rozpoczęcia terapii mogą być różne w zależności od indywidualnych cech osoby i problematyki z jaką się boryka.

Częstymi powodami skłaniającymi do rozpoczęcia psychoterapii są:

 • trudności w obszarze samooceny i akceptacji siebie
 • zaburzenia depresyjne, kłopoty ze stabilizacją nastroju
 • przeżywane traumy i trudne doświadczenia
 • trudności w obrębie seksualności
 • stany lękowe i napady paniki
 • odczucia kojarzące się życiową pustką i zagubieniem
 • kłopot w nawiązaniu i realizowaniu się w stabilnym związku
 • problemy w życiu małżeńskim oraz w wychowywaniu dzieci
 • trudności w obszarze aktywności zawodowej (wypalenie, niemożność znalezienia pracy)
 • przeżywana żałoba lub utrata znaczącej osoby albo miejsca
 • uzależnienia

Terapia dla dorosłych

Terapia w podejściu psychodynamicznym wywodzi się z psychoanalitycznego nurtu rozumienia pacjentów zapoczątkowanego przez Z. Freuda. Za cel tego typu terapii obiera się zmianę w obrębie struktury osobowości. Narzędziami służącymi do zrealizowania tego celu są m. in.: analiza najwcześniejszych a także obecnych relacji i zdarzeń z życia pacjenta. Ważnym elementem jest również analiza interakcji pacjent-terapeuta. Tematy te wnoszone przez pacjenta analizowane są w kontekście problematyki zgłaszanej na początku terapii, uwzględniając procesy nieświadome.

 

Terapia dla młodzieży

Ten typ terapii skierowana jest do młodzieży w wieku powyżej 14 lat i ma na celu wsparcie młodego człowieka podczas przeżywania trudności w okresie dojrzewania. Terapia rozpoczyna się trzema wstępnymi konsultacjami. W pierwszym spotkaniu uczestniczą rodzice bądź prawni opiekunowie razem z dzieckiem. Celem tych spotkań jest analiza zgłaszanego problemu oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy.

Terapia odbywa się z częstotliwością cotygodniową w trybie indywidualnym. Co pewien czas spotykam się z rodzicami lub prawnymi opiekunami aby dokonać wymiany informacji i spostrzeżeń odnośnie procesu psychoterapii.

Problemy z jakimi najczęściej zgłaszają się młodzi ludzie są:

 • trudności w obszarze przeżywanych uczuć i emocji
 • zachowania impulsywne (agresja, notoryczne łamanie norm społecznych)
 • konflikty z rodzicami/rodzeństwem lub innymi członkami rodziny
 • kłopoty w szkole (niechęć do kontaktów z rówieśnikami, trudności w nauce)
 • niski poziom zdolności adaptacyjnych do nowych warunków otoczenia (rozwód, narodziny rodzeństwa, zmiana szkoły)
 • objawy psychosomatyczne (uporczywe bóle brzucha, głowy, kończyn, biegunki, wymioty)
 • kłopot w obszarze akceptacji obrazu własnego ciała
mgr Damian Bobak
o mnie
j

Zasady terapii:

Psychoterapię rozpoczynam od minimum trzech spotkań konsultacyjnych. Spotkania te mają na celu zbadanie problematyki zgłaszanej przez pacjenta, co daje możliwość zaproponowania istotnych obszarów do pracy i adekwatnej formy pomocy. Fazę konsultacji kończy zawarcie kontraktu terapeutycznego podczas którego ustalane są szczegółowe zasady kontaktu pacjent-terapeuta.

Częstotliwość spotkań, to raz bądź dwa razy w tygodniu. Czas trwania sesji wynosi 50 min. Płatność regulowana jest każdorazowo po sesji.